Standardy pracy

Należę do:

  • Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Psychoterapii tego Towarzystwa,
  • Polskiej Federacji Psychoterapii,
  • Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Moja praktyka podlega systematycznej superwizji przez Certyfikowanego Superwizora Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W swojej praktyce terapeutycznej kieruję się zasadami etyki zawodowej psychoterapeuty, określanymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polską Federację Psychoterapii oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt.