Doświadczenie

Doświadczenie, jako psycholog i psychoterapeuta, zdobywam angażując się w różnorodne działania (poniżej niektóre z nich):

 • Od 2017 roku jestem współpracownikiem Pink Therapy w Londynie, UK. Jest to największa w Wielkiej Brytanii niezależna organizacja, zajmująca się pomocą psychologiczną osobom LGBT+. Biorę tam udział w szkoleniu profesjonalistek_ów - psycholożek_gów, psychoterapeutek_ów, seksuolożek_ogów itd. - w zakresie specyfiki klientek_ów LGBT+.
 • Od 2016 roku jestem stałym współpracownikiem krakowskiego Centrum Counsellingu Gestalt, prowadzonego przez Olgę i Adama Hallerów. Biorę tam udział w kształceniu przyszłych counsellorek_ów Gestalt.
 • Od 2016 roku jestem redaktorem działu "Psychologia i psychoterapia LGBTQIA" w e-Biuletynie Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Od 2016 roku jestem współprzewodniczącym grupy tematycznej Gender & Sexual Diversity (Różnorodność Tożsamości Genderowych i Seksualnych) w międzynarodowej społeczności terapeutek_ów Gestalt - The Association for the Advancement of Gestalt Therapy (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Terapii Gestalt).
 • Od 2014 roku współpracuję (nieregularnie) z Instytutem Pozytywnej Seksualności w Warszawie, założonym przez Agatę Loewe. Biorę tam udział w panelach dyskusyjnych, współprowadzę warsztaty.
 • Od lipca 2013 roku prowadzę własną, prywatną praktykę psychologiczną (warsztaty, szkolenia) i psychoterapeutyczną.
 • W latach 2007-2017 współpracowałem z Centrum Doradztwa i Szkoleń MABOR w Warszawie. Prowadziłem tam zajęcia dla przyszłych psychoterapeutek_ów w ramach czteroletniego Studium Psychoterapeutycznego, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (wcześniej brałem także udział w projektach psychologicznych dla biznesu, gł. sesje Assessment/Development Center).
 • W latach 2014-2017 byłem członkiem Zarządu międzynarodowej społeczności terapeutek_ów Gestalt - The Association for the Advancement of Gestalt Therapy (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Terapii Gestalt). Odpowiadałem za rozwój grup tematycznych w tej organizacji (Interest Groups Co-Chair).
 • W latach 2012-2013 współpracowałem z Zakładem Psychoonkologii w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Prowadziłem tam psychoterapię indywidualną, par oraz konsultacje psychologiczne.
 • W latach 2012-2013 współpracowałem z Ośrodkiem Terapeutyczno-Szkoleniowym KONTRAKT w Warszawie. Prowadziłem tam psychoterapię indywidualną, par oraz konsultacje psychologiczne.
 • W latach 2011-2013 współpracowałem z Polsko-Amerykańskim Centrum Psychoterapii TOTUM w Warszawie. Prowadziłem tam psychoterapię indywidualną, par oraz konsultacje psychologiczne.
 • W latach 2009-2013 współpracowałem z zielonogórskim oddziałem Kampanii Przeciw Homofobii. Prowadziłem bezpłatne konsultacje psychologiczne dla LGBTQ.
 • W latach 2008-2013 współpracowałem z Gabinetem Psychoterapii i Mediacji (Poradnia DIALOG) w Warszawie. Prowadziłem tam psychoterapię indywidualną, par oraz konsultacje psychologiczne.
 • W latach 2011-2012 (1,5 roku) pracowałem, jako psycholog, w Szpitalu Nowowiejskim (szpital psychiatryczny) w Warszawie. Zajmowałem się tam m.in. diagnozą psychologiczną, a także udzielaniem pomocy i wsparcia psychologicznego pacjentkom_om szpitala (m.in. prowadziłem grupę wsparcia).
 • Przez rok (2008) współpracowałem z Centrum Integracji Psychicznej TOP w Warszawie. Prowadziłem tam konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię grupową.
 • W latach 2007-2008 (1,5 roku) współpracowałem z Akademickim Ośrodkiem Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziłem oraz współprowadziłem grupy rozwoju osobistego (w tym treningi oraz warsztaty: asertywności, komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i komunikowania emocji) oraz indywidualne konsultacje psychologiczne.
 • W latach 2005-2007 współpracowałem ze Stowarzyszeniem Lambda-Warszawa. Byłem wolontariuszem w projekcie profilaktyki HIV/AIDS.