Kontakt

Aby uzgodnić termin Naszego spotkania, proszę o bezpośredni kontakt:

Tel.: +48 693-348-341

Adres mojego gabinetu:

Pracownia Psychologiczna JA-TY
ul. Stanisława Dubois 10 m. 7
00-188 Warszawa (Muranów)